31. 5. 2016

Príslovia známe v Anglicku


England

A watched pot never boils. (Keď budeme sledovať vodu v hrnci, nezovrie)
Niektoré veci chcú čas a keď im venujeme prílišnú pozornosť, čas sa vlečie a nám sa zdá akoby to trvalo celú večnosť.

If it ain't broke, don't fix it. (Nesnaž sa opraviť to, čo funguje)
Riešením vecí ktoré zatiaľ fungujú môžeme vyrobiť iba zbytočné problémy alebo skomplikovať situáciu, ktorá bola v poriadku.

Beauty is in the eye of the beholder. (Krása prechádza očami toho, kto sa pozerá)
Každý človek sa na svet pozerá inak a krásu vníma rozlične.

The grass is always greener on the other side of the hill. (Tráva je vždy zelenšia na opačnej strane kopca)
Buď spokojný s tým, čo máš. Ľudská vlastnosť je chcieť všetko to, čo majú druhí. Oni by si zase priali mať tie veci, ktoré máš ty.

Two heads are better than one. (Dve hlavy vymyslia viac ako jedna)
Je prirodzené opýtať sa druhých na názor a nechať si poradiť. Skúsenosť druhých sa nám môže zísť.

Don’t cross the bridge until you come to it. (Cez most prejdi až vtedy, keď k nemu prídeš)
Zbytočne sa zaoberať tým, čo sa ešte nestalo. Niektoré veci sa z prítomnosti nedajú vyriešiť. Časom môže byť všetko inak a my si budeme zbytočne robiť starosti vopred.

basket

Don't put all your eggs in one basket. (Nevkladaj všetky vajíčka ktoré máš do jedného košíka)
Urob si plán B. Lepšie je investovať čas a energiu do viacerých vecí ako iba do jednej. 

One man's trash is another man's treasure. (Pre jedného odpad, pre iného poklad)
Názory ľudí na to čo je hodnotné sa rôznia.

Actions speak louder than words. (Činy hovoria viac ako slová)
Skutočne niečo urobiť stojí viac energie ako niečo povedať. 

Cleanliness is next to godliness. (Čistota je zbožnosť)
Spolu s dodržiavaním čistoty môžu kvitnúť vznešené myšlienky.

You can't always get what you want. (Nemôžeš mať vždy to, čo si zaumieniš)
Existuje veľa vplyvov, ktoré človek nemôže kontrolovať. Neúspech treba brať športovo.

You can't make an omelet without breaking a few eggs. (Aby si urobil omeletu, budeš musieť rozbiť zopár vajíčok)
Všetko čo robíme prináša pozitívne aj negatívne situácie. Dôležitý je výsledok.

No man is an island. (Ľudia nie sú ako ostrovy)
Jednotlivé životy sú prepojené. Každý občas potrebuje pomoc druhých.

Practice makes perfect. (Úspech vyžaduje veľa cvičenia)
Keď si vyberieme oblasť, v ktorej chceme byť úspešný, treba sa jej venovať a vylepšovať každý detail, v ktorom si nie sme istí.

Don’t make a mountain out of an anthill. (Z mraveniska sa nestane hora)
Je dobré zvážiť, ako veľmi sú dôležité problémy, ktorými sa v tejto chvíli zaoberáme.

Learn to walk before you run. (Skôr ako sa rozbehneš, nauč sa chodiť)
Všetko má svoju postupnosť. Keď začneme veľkými vecami, je možné, že sa nepodaria.

Easy come, easy go. (Ľahko príde -ľahko odíde)
To, čo sme ľahko získali si nezvykneme vážiť.

moos

A rolling stone gathers no moss. (Na kotúľajúcom sa kameni nerastie mach)
Čím dlhšie ostane človek na jednom mieste, získa si priateľov, úspech a dôveru.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...