16. 6. 2017

Naša najlepšia vlastnosť - pre svet dar, pre nás aj "prekliatie"


Chess






Je isté, že každý bez výnimky má určitú vlastnosť, dar, ktorá sa u neho vyvinula viac ako u ostatných ľudí. Môže byť vrodená alebo získaná skúsenosťami. Táto vlastnosť mnohokrát človeka aj navonok odlišuje od ostatných ľudí a tí na ňu zvyknú poukazovať. 

Pre svet dar
Dar, ktorý človek má, býva pre okolie prínosom - zodpovednosť, štedrosť, starostlivosť, empatia, vysoká inteligencia, poriadkumilovnosť. Problém nastane vždy až vtedy, keď človek logicky očákava dané správanie aj od okolia. Niekto, kto je empatický, nedokáže pochopiť hrubé správanie. Starostlivého človeka nemilo prekvapí nezáujem a poriadkumilovný človek má čo robiť, aby všetko naokolo nezačal napravovať. Vysoko-inteligentní ľudia sú často osamotení a majú pocit, že s ostatnými nezdieľajú rovnaké názory a záujmy. Vidíme, že dobré vlastnosti, ktoré sú pre svet veľkým darom, sú pre človeka darom, ale niekedy aj "prekliatím".

Riešenie - presmerovanie na konkrétny cieľ
To, čo človeka od ostatných odlišuje, treba bez pochyby brať ako dar - a teda skôr ako niečo výnimočné, čo iní ľudia nemajú. Je teda stratou času, očakávať toto správanie rovnako aj od okolia. Svojou vlasnosťou však môžete druhým pomôcť alebo ich inšpirovať. Je zaujimavé zamyslieť sa - prečo ste práve vy dostali do vienka takýto dar? Prísny človek bude zaručene prínosom pri kontrole dokumetov a liberálny vie, že ľudia sú rôzni - preto sa mu zveria v psychologickej poradni. Najlepšie je svoj dar nasmerovať na konkrétny cieľ a znásobiť tak jeho hodnotu. V ostatných oblastiach života radšej nad mnohými situáciami mávnite rukou s vedomím, že vaša dobrá vlastnosť je už veľkým prínosom inde. 

Tu je príklad vlastností, ktoré môžu byť vaším darom a zároveň výzvou. Samozrejme, existuje ich ešte o mnoho viac.

Asertivita
Bojovnosť
Citlivosť
Čestnosť
Diplomacia 
Dobrosrdečnosť
Empatia
Komunikatívnosť 
Odvaha
Ohľaduplnosť
Poriadkumilovnosť 
Pracovitosť
Priamosť
Prísnosť
Slušnosť
Spravodlivosť 
Štedrosť
Vysoká inteligencia
Tolerancia
Umelecké cítenie
Úprimnosť 
Vysoká inteligencia
Zdvorilosť 
Zodpovednosť
Zmysel pre dobrodružstvo
Zvedavosť

 ...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...